Gratis tandbehandling til de 18-21 årige

Alle børn og unge bliver idag tilbudt gratis tandpleje indtil de fylder 18 år. Fra d. 1. juli 2022 vil alle unge på 18-21 år ligeledes blive tilbudt gratis tandpleje. Ordningen indfases fra midten af 2022 til 2025.

Unge på 18-21 år

Tilbuddet om gratis tandbehandling til de 18-21 årige indfases over en flerårig periode:

2022: 18 årige vil blive tilbudt gratis tandpleje
2023: 18-19 årige vil blive tilbudt gratis tandpleje
2024: 18-20 årige vil blive tilbudt gratis tandpleje
2025: 18-21 årige vil blive tilbudt gratis tandpleje

Ordningen giver desuden de unge mulighed for selv at vælge om de vil gå hos en privatpraktiserende tandlæge eller fortsætte hos den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Du kan læse mere om ordningern på Tandlægeforeningens hjemmeside.

Tandlægeforeningen

 

UNGE PÅ 16-17 ÅR

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge tandlæge og samtidig beholde det kommunale tilskud, så behandlingen er gratis - den såkaldte fritvalgsordning. Det betyder, at hvis du er fyldt 16 år og ønsker at gå hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du blot bede den kommunale tandpleje om at blive udskrevet. Herefter overfører de alle relevante oplysninger om dine tænder til den klinik, du ønsker at blive behandlet på.

Fra 1. juli 2022 udvides fritvalgsordninger til også at omfatte de 18-21 årige.

 

Sygeforsikringen "danmark"

Er du mellem 18 og 25 år og medlem af Sygeforsikringen "danmark", kan du få et tilskud på 100 % til eftersyn, røntgen og tandrensning hos en privatpraktiserende tandlæge.

Behandlinger Pris Din pris som medlem af Sygeforsikring Danmark
Undersøgelse og tandrensning Fuld pris Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 5
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Bitewings (2 røntgenbilleder i forbindelse med undersøgelse 228,92 160,92 160,92 160,92
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) 371,14 250,14 250,14 250,14
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) 371,14 0,00 0,00 0,00
Statusundersøgelse (fra 26 år) 179,27 109,27 109,27 109,27
Statusundersøgelse (18-25 år) 104,58 0,00 0,00 0,00
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) 147,02 77,02 77,02 77,02
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) 147,02 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a - mindst 15 tænder (fra 26 år) 224,35 119,35 119,35 119,35
Tandrensning a - mindst 15 tænder (18-25 år) 224,35 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b - højst 14 tænder (fra 26 år) 161,30 84,30 84,30 84,30
Tandrensning b - højst 14 tænder (18-25 år) 161,30 0,00 0,00 0,00
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) 340,53 165,53 165,53 165,53
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) 340,53 0,00 0,00 0,00
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) 244,83 69,83 69,83 69,83
Tandrensning b uden offentligt tilskud (15-25 år) 244,83 0,00 0,00 0,00

Priser

Hvad koster en behandlinger hos tandlægen?
Se priserne på de faste og frie ydelser. 

Læs mere

Giv et gavekort
til en du holder af

Et gavekort kan være vejen frem til at få de unge mellem
18-25 år til at komme til tandlægen. 

Læs mere her